PERSONAL

TEXT KAN PLACERAS IN HÄR SOM BESKRIVER KORTFATTAT VÅR PERSONAL
Max Thelin

Delägare

Patrik Johansson

Delägare

Isabell Lilienberg

Platschef, Värderare

Albin Nord

Logistik, Kundtjänst

Cecilia Högstedt

Värderare

Charlotte Hynnä

Fotograf, Kundtjänst

Dennis Jönsson

Fotograf, Kundtjänst

Johan Lönnborg

Värderare

Markus Gustavsson

Fotograf, Kundtjänst

Magnus Christiansson

Fotograf, Värderare